کی یف

    خانه »
  1. اکراین
  2. »
  3. کی یف
جستجو در مسافت 0 کیلومتر
مکالمه کارکنان: زبان اکراینی ، انگلیسی ، فارسی
آدرس:
كي يف - خيابان کروگلو اونيورسيتتسكا - شماره دوازده, کی یف, اکراین
ساعت کار: 9 لغايت 17 همه روزه به غیر از شنبه و یکسنبه
ظرفیت پارکینگ: 2538543 2538501 -0038044